Intern till CB Fonder

Om CB Fonder

Bolaget grundades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget förvaltar knappt 2 000 MSEK via två fonder: europafonden CB European Quality Fund och miljöfonden CB Save Earth Fund. Alla investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk och bolagets förvaltningskoncept bygger på en långsiktig och verkligt aktiv förvaltning (oberoende av index). Vårt kontor är beläget centralt i Stockholm. Läs mer om oss och förvaltningen på www.cbfonder.se.

Job published: 2019-11-22