Junior Market Maker/Kvantitativ Analys till Garantum Fondkommission AB

Garantum Fondkommission grundades 2004. Vi har gått från att vara ett litet specialiserat företag till att bli störst i Sverige på strukturerade produkter. Vår framgång grundades i övertygelsen om att vara extremt kompetenta inom ett begränsat område. Och med ett mål i sikte: erbjuda marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Vi har fortfarande det målet men har nu vuxit till en hel sparkoncern. Erbjudandet omfattar alla typer av finansiella produkter och tjänster med stöd av en modern investeringsplattform. Trots tillväxten är vår ambition är att fortsätta vara en liten organisation med stora idéer.

Job published: 2019-10-18