Exjobb på Ampfield

Ampfield bedriver automatiserad värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet framgångsrikt företag med mycket hög riskjusterad avkastning.

I första hand handlar vi råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara snabbast påorderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra konkurrenter, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi.

 

Job published: 2019-10-11