Mergers & Acquisitions (M&A) | Internship | PWC

PwC M&A söker interns till Stockholm under vår och höst 2020, samt Göteborg under höst 2020. Vårt internship är heltid och sträcker sig under en termin. Som intern på PwC M&A blir man en del av vårt team som jobbar med rådgivning kopplat till bolagsförsäljningar och -förvärv. Våra kunder består av entreprenörer, corporates och Private Equity-bolag. Arbetet består bl.a. av företags- och marknadsanalys, att ta fram pitchar och marknadsföringsmaterial samt bolagsvärdering och finansiell modellering. 

Job published: 2019-10-02