Medarbetare till Operations på Enter Fonder

Enter Fonder grundades 1999. Affärsidén är att leverera aktivt förvaltade aktier och räntefonder med fokus på Sverige. Våra framtida mål är höga med ambitionen att fortsätta leverera en förvaltning i toppklass. Bolaget förvaltar för närvarande 8 fonder som investerar i svenska aktier och svenska räntebärande värdepapper. Kundkretsen består av institutionella investerare, banker, försäkringsbolag och andra distributörer på den svenska fondmarknaden. Idag har Enter Fonder 11 medarbetare innefattande ledning, förvaltning, marknadsavdelning och operations.

Job published: 2019-09-03