SEB Trainee Program

Världen har gemensamma utmaningar och vi vill vara en del av lösningen. Därför lägger vi stort fokus på hållbarhet och digitalisering när vi formar framtidens SEB. Dessa fokusområden genomsyrar såväl vår långsiktiga strategi som alla roller i vårt internationella traineeprogram. Därför blir du en viktig nyckelperson i att forma framtidens bank.

Job published: 2023-11-17
Deadline for application: 2024-01-07