Söderberg & Partners - Årets finansinsats 2023

För femtonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

Ta chansen och ansök om att få skriva din master- eller bacheloruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets valbara teman är:

  • Korrelationen mellan tillgångsklasser över tid, och dess koppling till makrotrender
  • Momentumfaktorn – en faktor bland alla andra?
  • Kan integrering av ESG-data på makronivå ge avkastning i valuta- och ränteplaceringar?
  • Hur väl fungerar portföljens koldioxidavtryck som en uppskattning av portföljens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle?
  • Alternativa investeringar: Finns det en väg till ESG-integrering och gemensamma standarder?
  • Produkt rekommendation med hjälp av beslutsträd
  • Förutsäg kundbortfall
  • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne relaterat till sparande och försäkringar!
Job published: 2022-10-23
Closed for applications