Outdoor - Stipendium

Outdoor Stipendium inom turism

Outdoor är idag ett av Sveriges ledande företag inom uteliv. Att öka kunskapen inom turism och dess framtid är något vi brinner för. Därför vill vi belöna en uppsats som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde genom ett nyinstiftat stipendium, värt 10 000 kronor.

  • Outdoors stipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet turism. Detta avser uppsatser gjorda under läsåret 2021/2022.
  • Stipendiet är värt 10 000 kronor och delas ut en gång per år.
  • Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.
  • Outdoors första stipendiat presenteras 13 december 2022, på Outdoor.se. Vinnaren kontaktas även personligen.

Information om vårt stipendium

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av studenter som har skrivit C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats) vid en högskola/universitet eller slutuppsats på en annan likgiltig eftergymnasial utbildning i Sverige eller internationellt under läsåret 2021/2022. Uppsatsen ska vara inom ämnesområdet turism, antingen med fokus på Sverige eller internationellt.

Uppsatsen får gärna beröra områden som Outdoor är verksamma inom, det vill säga friluftslivvandringfiske eller andra outdoor-aktiviteter. Men du är lika välkommen och har lika stor chans att bli en vinnare genom att ansöka med en uppsats som berör turismen på ett bredare plan. Det kan alltså även vara inom ekonomi, reklam och pr, marknadsföring, management, redovisning och medicin. Vi är redo för kunskap.

Job published: 2022-10-24
Closed for applications