Nordic Financial Consulting – Consultant inom riskhantering

Bolaget

Nordic Financial Consulting (NFC) är ett konsultbolag specialiserat inom riskhantering i den finansiella sektorn. NFC är ett partnerägt bolag som grundades 2022 och är baserat i Stockholm. Våra kunder är finansiella bolag såsom banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag och betalningsinstitut. NFC erbjuder en utvecklande och utmanande miljö med en brant inlärningskurva, vilket möjliggör en kickstart av din karriär. NFC har idag ett 30-tal kunder och är ett snabbväxande bolag med stora ambitioner.

Job published: 2023-05-08
Closed for applications