Nordic Equities - Medarbetare

Nordic Equities erbjuder just nu en varierande tjänst där du kommer att arbeta med kunder och allt som rör förvaltningen; analys, bolagsträffar och deltagande vid portföljmöten.

Job published: 2021-04-28
Candidates considered on continuous basis