Investment Interns till Nordstjernan - vårterminen 2024, deltid

Nordstjernan grundades av familjen Ax:son Johnson 1890. I mer än 130 år har vi ägt och utvecklat konkurrenskraftiga företag som skapat välstånd och samhällsnytta. I dag är Nordstjernan en aktiv ägare som med långsiktighet utvecklar företag i sektorer med tillväxtpotential och där vi kan tillföra värde. Idag fokuserar vi på sektorerna Industri & Handel, Hälsa, Bygg & Fastighet, Tillväxt & Ny Teknik och Kredit – sektorer med stark strukturell medvind, där vi har byggt upp en djup kunskap och har goda nätverk. Sammanlagt omsätter Nordstjernans innehav omkring 120 Mdr SEK och har drygt 50 000 anställda. Att vår största ägare är en allmännyttig stiftelse grundad av familjen Ax:son Johnson gör oss delaktiga i något som består över tid.

Job published: 2023-09-25
Candidates considered on continuous basis