If - Riskanalytiker, Capital Management

Som riskanalytiker hos If kommer du att ha en viktig roll i bolagets arbete kring kvantitativ riskhantering. Arbetet baseras på statistiska och matematiska modeller av både försäkrings- och investeringsverksamheten. 

Job published: 2021-09-02
Closed for applications