If - Risk Analyst till Financial Risk & Capital Management

Risk Analyst till Financial Risk & Capital Management

If har en nordisk riskhanteringsorganisation bestående av cirka 30 anställda. Enheten Financial Risk & Capital Management söker nu rekrytera en Risk Analyst som kommer att arbete tillsammans med hängivna kollegor och få en central roll i frågor rörande If’s långsiktiga kapitalisering och kapitalplanering. If är det ledande skadeförsäkringsbolaget i Norden för nordiska kunder med eller utan internationell verksamhet. Idag har vi cirka 4 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst var drygt 58 miljarder SEK 2022 och antalet anställda cirka 7 600. If erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum samt erbjuder nordiska kunder med internationell verksamhet service via våra filialkontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna och via vårt internationella nätverk. If ägs av Sampo Abp som är noterat på NASDAQ OMX Helsinki.

Job published: 2023-06-01
Closed for applications