Första AP-Fonden - Summer intern till AP1 Reala Tillgångar

Första AP-fonden

Första AP-fondens uppdrag är att förvalta en del av bufferten i det svenska inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 466 miljarder kronor 31 december 2021 i en portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. Ungefär 60 procent av portföljen är investerad utomlands. Fonden investerar långsiktigt och hållbart med mål att bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer genom väl avvägda finansiella risker. Första AP-fonden är en arbetsplats där ansvarstagande, samarbetsförmåga och en lösningsorienterad inställning värderas högt.

Teamet som ansvarar för förvaltningen av reala tillgångar (fastigheter och infrastruktur) söker nu en summer intern.

Job published: 2022-05-11
Closed for applications