COIN - Deltidsanalytiker

Vi söker just nu en intern till COIN för en initial deltidsanställning med 1–2 veckors effektiv tid per månad som kommer att styras utifrån andra åtaganden.

COIN Investment Consulting Group är Sveriges ledande rådgivare inom institutionell kapitalförvaltning och har ambitionen att fortsätta växa. Som ett led i det letar vi talanger med starkt intresse för finansiella marknader och goda kunskaper inom finansiell teori, finansiell matematik/statistik och programmering.

Som Analytiker kommer du arbeta med och få praktisk kunskap inom portföljteori, riskhantering, förvaltarval m.m., samt snabbt knyta egna kontakter med både investerare och kapitalförvaltare. Deltidstjänsten kommer inledningsvis att fokusera på kvantitativ analys (löpande uppföljning, utvärdering av förvaltare m.m.). Beroende på din profil kan dina arbetsuppgifter komma att utvidgas till att inkludera programmering, modellering och portföljoptimering.

Job published: 2023-03-22
Closed for applications