AP4 - Examensarbete Portföljoptimering med moderna statistiska metoder

AP4 söker studenter att utföra en Masters-uppsats inom portföljoptimering!

Job published: 2020-11-11
Candidates considered on continuous basis