Contact

Address:
Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap / KTH Finance Society
Drottning Kristinas väg 19
114 28 Stockholm, Sweden

E-mail:
info@kthfs.org

Finance Jobs:
finansjobben@kthfs.org