Oaklins Sweden söker M&A-analytiker för heltidstjänst

Oaklins Sweden är en oberoende svensk M&A-rådgivare som fokuserar på medelstora företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar, normalt med ett företagsvärde på 10-100 miljoner euro. Våra uppdragsgivare består av publika såväl som privata företag och riskkapitalbolag i Sverige och internationellt. Oaklins Sweden är exklusiv svensk medlem i Oaklins (www.oakIins.com), världens ledande M&A rådgivare i mid-market segmentet. Vi har centralt belägna kontor i Stockholm och Göteborg och är för närvarande 9 personer.

Job published: 2019-07-27

Please log in with your kthfs.se email and password to see the full job ad. Contact info@kthfs.se if you are unable to login.