Board of Directors 2009

KTHFS

Chairman of the Board

Jacob Malmborg
Läser fjärde året på programmet för Industriell Ekonomi med inriktning mot Finansiell Matematik. Skriver även kandidatuppsats inom finansiering på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Vice Chairman of the Board

Peter Lindohf
Läser fjärde året på programmet för Industriell Ekonomi. Läser även andra året företagsekonomi på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Head of Treasury och Medlemsansvarig

Rósa Ingimundardóttir
Läser tredje året Kemiteknik. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Secretary

Håkan Edström
Läser tredje året på programmet för Teknisk Fysik. Engagerad i styrelsen sedan april 2009.

KTHFS

fd vice ordförande

Malte Obbel Forsberg
Läser sista året teknisk fysik. Var verksam under första halvåret. Under vårterminen gör Malte sitt examensarbete utomlands och har därför lämnat sitt uppdrag inom KTHFS.

KTHFS

Eventansvarig

Nikos Georgelis
Läser andra året på programmet för Industriell Ekonomi med inriktning mot Finansiell Matematik. Läser även nationalekonomi på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2009.

KTHFS

Event

Philip Löchen
Läser andra året på programmet för Samhällsbyggnad. Läser även första året inom företagsekonomi på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2009.

KTHFS

Event

Alexander Frick
Läser tredje året på programmet för Teknisk Fysik. Engagerad i styrelsen sedan april 2009.

KTHFS

Näringslivsgruppen

Patrik Barthelsson
Läser tredje året på programmet för Industriell Ekonomi med inriktning mot Finansiell Matematik. Läser även andra året på Handelshögskolan. Engagerad i styrelsen sedan april 2009.

KTHFS

Teknikansvarig

Tomas Hansson
Läser fjärde året på programmet för Datateknik med inriktning mot Industriell Ekonomi. Läser även tredje året inom företagsekonomi på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2009.

KTHFS

Trading Lab

Victor Schön
Läser andra året på programmet för Farkostteknik. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.