Board of Directors 2008

KTHFS

Chairman of the Board

Daniel Gilek
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning mot Integrerad Produktion samt läser tredje året på Stockholms Universitet med inriktning mot Företagsekonomi. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Vice Chairman of the Board

Rasmus Thunberg
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning mot Finansiell Matematik. Studerar även Nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Head of Treasury

Rósa Ingimundardóttir
Läser tredje året Kemiteknik. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Secretary

Victor Schön
Läser första året Farkostteknik. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Alumni

Simon Kjellström
Läser Industriell ekonomi med inriktning mot integrerad produktion. Pluggar även ekonomi på Stockholms universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Event (Projektmedlem)

Kristina Ahringberg Sundius
Läser andra året Industriell ekonomi och Nationalekonomi vid Stockholms universitet. Har tidigare studerat juridik och franska, samt arbetat i London. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Event (Projektmedlem)

Erik Dahlberg
Läser fjärde året på teknisk fysik med inriktning mot finansiell matematik och subatomär fysik. Läser även ekonomprogrammet vid Stockholms Universitet med inriktning mot företagsekonomi. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Event (Projektmedlem)

Rickard Torell
Läser fjärde året på Industriell ekonomi med inriktning Energisystem. Rickard ansvarar för Londonresan. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Event (Projektmedlem)

Fredrik Rydh
Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Jobbsite

David André
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning mot Integrerad Produktion samt tredje året på Stockholms Universitet med inriktning mot Företagekonomi/Finansiering. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Jobbsite (Projektmedlem)

Pontus Kylander
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning mot Integrerad Produktion. Studerar även ekonomi på Stockholms universitet. Engagerad i styrelsen sedan september 2008.

KTHFS

KTH Finans

Malte Obbel Forsberg
Läser fjärde året på Teknisk Fysik samt andra på civilekonomlinjen på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Reuters/Studenttrade

Carl-Henrik Wikman
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning Energisystem och nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Tradinglab (Projektmedlem)

Vincent Huynh
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning mot Finansiell Matematik på KTH. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.

KTHFS

Tradinglab (Projektmedlem)

Daniel Rosfors
Läser fjärde året Industriell Ekonomi med inriktning mot Finansiell Matematik på KTH. Engagerad i styrelsen sedan april 2008.