Board of Directors 2007

KTHFS

Chairman of the Board

Karl Landberg
Läser fjärde året på Design och produktframtagning med inriktning Industriell ekonomi. Studerar ekonomi vid Stockholms universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2006.

KTHFS

Vice Chairman of the Board

Kristina Ahringberg Sundius
Läser andra året Industriell ekonomi på KTH och Nationalekonomi vid Stockholms universitet. Har tidigare studerat juridik och franska, samt arbetat i London. Kristina är även ansvarig för eventgruppen. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Head of Treasury

Safia Djemili
Läser fjärde året på Teknisk fysik med inriktning finansiell matematik. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Campus Calender

Mieszko Dudziuk
Läser sista året på Teknisk Fysik, samt finansinriktningen på Handelshögskolan. Mieszko undervisar i statistik och har ett stort intresse för matematik. Ansvarig för campuskalendern. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Event (Projektmedlem)

Daniel Gilek
Läser tredje året Industriell Ekonomi på KTH samt Civilekonomprogrammet på SU. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Event (Projektmedlem)

Josef Murray
Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Styrelseledamot

Daniel Bergquist
Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Styrelseledamot

Peder Samuelsson
Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Reuterslärare (Projektmedlem)

Carl-Henrik Wikman
Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Reuterslärare (Projektmedlem)

Jacob Haller
Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Trading Lab

Simon Kjellström
Läser Industriell ekonomi med inriktning mot integrerad produktion. Pluggar även ekonomi på Stockholms universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Trading Lab

Rickard Torell
Läser andra året på Industriell ekonomi på KTH med inriktning Energisystem. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Trading Lab

Peter Lindohf
Läser andra året på Industriell ekonomi på KTH med inriktning Finansiell Matematik. Läser även ekonomprogrammet på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.

KTHFS

Trading Lab

Jacob Malmborg
Läser andra året på Industriell ekonomi med inriktning Finansiell Matematik. Läser även ekonomprogrammet på Stockholms Universitet. Engagerad i styrelsen sedan april 2007.