Board of Directors 2006

KTHFS

Chairman of the Board

Göran Syberg
Läser Teknisk Fysik tredje året och Nationalekonomi på Stockholms Universitet. Styrelsemedlem sedan mars 2005.

KTHFS

Secretary and Event

Karl Landberg
Läser tredje året på Design och produktframtagning med inriktning Industriell ekonomi. Studerar ekonomi vid Stockholms universitet. Styrelsemedlem sedan april 2006.

KTHFS

Head of Treasury and Member Relations

Lars Hansson
Läser fjärde året på Industriell ekonomi med inriktning finansiell matematik. Styrelsemedlem sedan april 2006.

KTHFS

Campus Calendar: Vice Chairman of the Board and Project Leader

Alexander de Vos
Går fjärde året på industriell ekonomi med inriktning programvarudesign. Ansvarar för Campuskalendern.

KTHFS

Campus Calendar: Project Leader

Charlie Wang
Läser fjärde året på Tekniska Fysik med inriktning Optimeringslära och Systemteori samt en del ekonomi- och språkkurser på Stockholms Universitet.

KTHFS

Event: Project Leader

Jonas Granelli
Läser Industriell ekonomi, samt Ekonomilinjen på Stockholms universitet.

KTHFS

Trading Lab: Project Leader and Board Member

Fabian Folcker
Läser andra året på Industriell ekonomi med inriktning mekatronik och studerar ekonomi vid Stockholms universitet. Styrelsemedlem och projektledare för Trading Lab sedan mars 2006.

KTHFS

Trading Lab: Project Leader

Daniel Andersson
Läser andra året på industriell ekonomi med inriktning mekatronik och studerar ekonomi på Stockholms universitet.