Board of Directors 2005

KTHFS

Chairman of the Board

Alexandre Messo
Pluggar teknisk fysik fjärde året med inriktning mot optimeringslära. Styrelsemedlem sedan mars 2004.

KTHFS

Vice Chairman of the Board

Fredric Danielsson
Pluggar elektroteknik femte året med inriktning mot finansiell matematik samt läser fjärde året på ekonomlinjens finansinriktning på SU. Styrelsemedlem sedan mars 2004.

KTHFS

Secretary and Member Relations

Jonas Olsson
Pluggar industriell ekonomi tredje året med inriktning mot integrerad produktion. Styrelsemedlem sedan mars 2005.

KTHFS

Trading Lab

Michael Litton
Pluggar teknisk fysik fjärde året med inriktning mot matematisk analys. Har tidigare pluggat teoretisk filosofi på Stockholms Universitet. Styrelsemedlem sedan mars 2003.

KTHFS

Event

Göran Syberg
Läser Teknisk Fysik tredje året och Nationalekonomi på Stockholms Universitet. Styrelsemedlem sedan mars 2005.

KTHFS

Corporate Relations

Kristian Gylling
Pluggar teknisk fysik tredje året samt första året på ekonomlinjen på Stockholms Universitet. Styrelsemedlem sedan mars 2005.

KTHFS

Event Coordinator

Nils Janse
Pluggar industriell ekonomi fjärde året med inriktning mot mekatronik. Styrelsemedlem sedan mars 2005 och också aktiv styrelsemedlem under verksamhetsåret 2003.

KTHFS

Event Coordinator

Carl Carlander
Pluggar industriell ekonomi fjärde året med inriktning mot integrerad produktion. Styrelsemedlem sedan mars 2005.

KTHFS

Event Coordinator

Anders Hållberg
Pluggar industriell ekonomi fjärde året med inriktning mot integrerad produktion. Styrelsemedlem sedan mars 2005.