Board of Directors 2004

KTHFS

Chairman of the Board

Victor Corzo
Pluggar teknisk fysik fjärde året med inriktning mot optimeringslära samt snart färdig med magisterexamen i nationalekonomi på SU. Styrelsemedlem sedan mars 2003.

KTHFS

Vice Chairman of the Board

Mikael Nyqvist
Pluggar datateknik fjärde året med inriktning mot finansiell matematik, snart färdig med kandidatexamen i nationalekonomi på SU samt en magisterexamen i företagsekonomi. Styrelsemedlem sedan mars 2003.

KTHFS

Head of Treasury

Kim Grandell
Pluggar maskinteknik fjärde året med inriktning mot träteknik. Styrelsemedlem sedan februari 2001.

KTHFS

Trading Lab

Michael Litton
Pluggar teknisk fysik tredje året med inriktning mot matematisk analys. Har tidigare pluggat teoretisk filosofi på Stockholms Univeristet. Styrelsemedlem sedan mars 2003.

KTHFS

Event

Fabian Bonnier
Pluggar medieteknik tredje året. Styrelsemedlem sedan mars 2003.

KTHFS

Corporate Relations

Lukas Gratte
Pluggar teknisk fysik andra året. Styrelsemedlem sedan mars 2004.

KTHFS

Event Coordinator

Alexandre Messo
Pluggar teknisk fysik tredje året med inriktning mot matematisk fysik. Styrelsemedlem sedan mars 2004.

KTHFS

Event Coordinator

Cecilia Mellgrim
Pluggar teknisk fysik fjärde året med inriktning mot finansiell matematik. Styrelsemedlem sedan mars 2004.

KTHFS

Event Coordinator

Fredric Danielsson
Pluggar elektroteknik femte året med inriktning mot finansiell matematik samt läser tredje året på ekonomlinjens finansinriktning på SU. Styrelsemedlem sedan mars 2004.