KTH CONSULTING DAY 2019

Our annual consulting oriented expo and one of the year’s most coveted events on KTH Royal Institute of Technology!
 

Learn more and register

Upcoming events

  • 17:00
    6 November 2019

    The AP Funds invites you to compete in the AP Case Challenge where you can get the opportunity to be interviewed for a thesis writing position at the AP Funds.

Jobs

Junior Market Maker/Kvantitativ Analys till Garantum Fondkommission AB

Garantum Fondkommission grundades 2004. Vi har gått från att vara ett litet specialiserat företag till att bli störst i Sverige på strukturerade produkter. Vår framgång grundades i övertygelsen om att vara extremt kompetenta inom ett begränsat område. Och med ett mål i sikte: erbjuda marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Vi har fortfarande det målet men har nu vuxit till en hel sparkoncern. Erbjudandet omfattar alla typer av finansiella produkter och tjänster med stöd av en modern investeringsplattform. Trots tillväxten är vår ambition är att fortsätta vara en liten organisation med stora idéer.

Job published: 2019-10-18

Exjobb på Ampfield

Ampfield bedriver automatiserad värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet framgångsrikt företag med mycket hög riskjusterad avkastning.

I första hand handlar vi råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara snabbast påorderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra konkurrenter, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi.

 

Job published: 2019-10-11

Starta din karriär som managementkonsult hos PA Consulting

Om PA Consulting Group

PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram. Våra kunder i Sverige finns främst inom finans-, energi- och transportsektorn samt inom offentlig sektor. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt. PA sysselsätter 2600 anställda globalt varav 280 i Norden och 95 i Sverige.

Job published: 2019-10-11