KTH CONSULTING DAY 2019

Our annual consulting oriented expo and one of the year’s most coveted events on KTH Royal Institute of Technology!
 

Learn more and register

Jobs

Exjobb på Ampfield

Ampfield bedriver automatiserad värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet framgångsrikt företag med mycket hög riskjusterad avkastning.

I första hand handlar vi råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara snabbast påorderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra konkurrenter, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi.

 

Job published: 2019-10-11

Starta din karriär som managementkonsult hos PA Consulting

Om PA Consulting Group

PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram. Våra kunder i Sverige finns främst inom finans-, energi- och transportsektorn samt inom offentlig sektor. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt. PA sysselsätter 2600 anställda globalt varav 280 i Norden och 95 i Sverige.

Job published: 2019-10-11

Mergers & Acquisitions (M&A) | Internship | PWC

PwC M&A söker interns till Stockholm under vår och höst 2020, samt Göteborg under höst 2020. Vårt internship är heltid och sträcker sig under en termin. Som intern på PwC M&A blir man en del av vårt team som jobbar med rådgivning kopplat till bolagsförsäljningar och -förvärv. Våra kunder består av entreprenörer, corporates och Private Equity-bolag. Arbetet består bl.a. av företags- och marknadsanalys, att ta fram pitchar och marknadsföringsmaterial samt bolagsvärdering och finansiell modellering. 

Job published: 2019-10-02