We narrow the gap between KTH students and the finance industry

Become a member

Upcoming events

  • 16:00
    1 January 2024
    Nordea HQ in Stockholm

    Nordea is currently inviting bachelor and master students to the fourth edition of our Women’s Finance Insight Programme. The programme will serve as an introduction to Investment Banking & Equities (IB&E) and Markets, and we wish to offer you valuable insights to the life as a banker at Nordea. ​This is a great opportunity to expand your professional network and enhance your skills in finance.
     

Jobs

EY Internship Real Estate Corporate Finance - Våren 2024

På EY får du chansen att bygga en karriär som är lika unik som du. Vi stödjer din resa mot att bli ditt bästa professionella jag. Vi erbjuder globala möjligheter, ny teknik och en inkluderande kultur och vi räknar med din röst och ditt perspektiv för att hjälpa oss att bli ännu bättre. Bli en del av EY och bygg en unik upplevelse för dig själv och en bättre affärsvärld för alla.
 

Job published: 2023-12-06
Deadline for application: 2023-12-17

SEB Tech Talent for 2024

Are you the next SEB Tech Talent for 2024?

Are you passionate about cybersecurity? Curious about AI advancements in cybersecurity? If so, you could be the next Tech Talent of the Year! We're looking for driven and committed students with basic programming skills who have studied for 2-4 years at a university or college in Sweden, Lithuania, Latvia, or Estonia.

Job published: 2023-11-17
Deadline for application: 2024-01-14

SEB Trainee Program

Världen har gemensamma utmaningar och vi vill vara en del av lösningen. Därför lägger vi stort fokus på hållbarhet och digitalisering när vi formar framtidens SEB. Dessa fokusområden genomsyrar såväl vår långsiktiga strategi som alla roller i vårt internationella traineeprogram. Därför blir du en viktig nyckelperson i att forma framtidens bank.

Job published: 2023-11-17
Deadline for application: 2024-01-07